Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07

Hej tam, witamy na liście lista legalnych bukmacherów! Cieszymy się, że tu jesteś.Zebraliśmy dla Ciebie wielki wybór legalnych bukmacherów do wyboru, więc możesz być pewien, że znajdziesz idealnego dla siebie. Mamy wiele różnych opcji, w tym takie, które oferują wspaniałe bonusy i nagrody.Wiemy, że wybór bukmachera może być trudny, dlatego jesteśmy tu po to, by ułatwić Ci ten proces. Dziękujemy za wybranie nas!

Next time your head goes blank when you’re trying to flirt, this adult hook up site has got you covered. All related-minded folks build communities on the web, and customers who are searching for hookups, no strings attached, and affairs are not an exception to this rule. You’d be surprised to know how numerous people appreciate the chance to share thoughts, meet new people today, have fun, and have sex without the worry of becoming judged or stigmatized. Yes, we are one of these persons who read dozens of pages of fine print. We pay a lot of focus to everything connected to members’ security due to the fact we know that data leaks on such sites can ruin households and lead to enormous losses. That is why we pick the best hookup web pages that definitely make each work to protect users. However, you also have to have to contemplate that no-cost websites can be a lot more hazardous than paid ones.

Women from Trinidad are some of the most passionate and affectionate people you will ever meet. They are also very family oriented and will do anything for their loved ones. If you are looking for a woman who will be your best friend and partner for life, then women Trinidad is the perfect match for you. However, meeting your perfect match can be difficult. You need to put in the hard work and be patient, because real love can make wonders happen! Today mail order brides can provide you with guidance on how best to find your soulmate.

Міжнародний комерційний арбітражний суд

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі – МКАС) є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року, Положенням про міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та своїм Регламентом.

2. Місцезнаходженням МКАС є місто Київ, Україна.

3. В МКАС за угодою сторін можуть передаватися:

Спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
Спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України.

4. До компетенції МКАС належать, зокрема, спори, що випливають з відносин торгового характеру, включаючи такі угоди і не обмежуючись ними: купівля-продаж (поставка) товарів, виконання робіт, надання послуг, обмін товарами і/або послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торгове представництво і посередництво, оренда (лізинг), науково-технічний обмін, обмін іншими результатами творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійні операції, інвестиції, кредитно-розрахункові операції, страхування, спільне підприємництво та інші форми промислової та підприємницької кооперації.

5. МКАС приймає до розгляду також спори, що підлягають його юрисдикції в силу міжнародних договорів.

6. МКАС приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв’язку з якими-небудь конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

Питання про наявність правових підстав пред’явлення позову в МКАС вирішує голова МКАС при прийнятті справи до провадження. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду.

7. Арбітражний розгляд ведеться українською чи російською мовою.

8. Термін розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з дня утворення складу Арбітражного суду. Президія МКАС за мотивованим зверненням складу Арбітражного суду чи однієї із сторін у разі потреби має право продовжити цей термін.

9. Всі документи, що стосуються порушення та здійснення арбітражного розгляду, повинні надаватися сторонами в МКАС не менше ніж у трьох примірниках (з відповідним збільшенням кількості примірників у разі участі в справі кількох позивачів або відповідачів).

10. При поданні позовної заяви до МКАС позивач зобов’язаний сплатити реєстраційний збір в розмірі, еквівалентному 600 долларів США . До сплати реєстраційного збору позов не вважається поданим. Сплачений реєстраційний збір за поданим позовом поверненню не підлягає.

11. По кожній прийнятій до провадження МКАС справі позивач зобов’язаний сплатити арбітражний збір, в суму якого зараховується сплачений позивачем реєстраційний збір. До сплати арбітражного збору в повному розмірі справа залишається без руху.

Порушення порядку та строку сплати арбітражного збору та відшкодування витрат МКАС може призвести до зупинення або припинення арбітражного розгляду. Постанова про зупинення або припинення арбітражного розгляду у справі у таких випадках виноситься головою МКАС.

12. Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок визначення, сплати та розподілу арбітражного збору між сторонами, а також порядок покриття інших витрат по арбітражному розгляду встановлюються Положенням про арбітражні збори та витрати.

13. Провадження у справі порушується постановою голови МКАС про прийняття справи до провадження за фактом пред’явлення в МКАС належно оформленої позовної заяви, оплаченої реєстраційним збором відповідно до Положення про арбітражні збори та витрати.

14. Днем подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а при відправці позовної заяви по пошті – дата штемпеля на конверті поштового відомства місця відправлення.

15. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду протягом 10 днів.

16. Після отримання належним чином оформленої позовної заяви, генеральний секретар МКАС направляє позивачу постанову про прийняття справи до провадження, Регламент,

Рекомендаційний список арбітрів та повідомляє суму арбітражного збору, яку позивач має сплатити на рахунок Торгово-промислової палати України протягом 30 днів з моменту отримання пропозиції. Невиконання позивачем пропозиції про сплату арбітражного збору в 30-денний строк з дня одержання повідомлення є підставою для припинення арбітражного розгляду.

17. Одночасно генеральний секретар МКАС пропонує позивачу повідомити МКАС ім’я та прізвище призначеного ним арбітра або подати докази прийняття заходів щодо узгодження з відповідачем кандидатури одноособового арбітра.

18. Сторони можуть на свій розсуд визначити кількість арбітрів, в тому числі одного. Якщо немає угоди сторін про кількість арбітрів, призначаються три арбітри.

19. Про час і місце проведення засідання Арбітражного суду і персональний склад арбітрів сторони сповіщаються генеральним секретарем МКАС повістками, які направляються за 30 днів до дня проведення такого засідання.

Цей строк за письмовою згодою сторін може бути скорочено або продовжено.

20. Сторони можуть домовитися про розгляді справи на основі письмових матеріалів без проведення усного слухання. Склад Арбітражного суду може здійснити розгляд справи на основі письмових матеріалів і за відсутності такої домовленості сторін, якщо жодна з них не просить провести усне слухання.

21. В ході арбітражного розгляду будь-яка сторона до закінчення усного слухання справи може змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову за умови, що таким чином змінена вимога і раніше охоплювалася арбітражною угодою сторін. У разі збільшення розміру позовних вимог позивач зобов’язаний сплатити додаткову суму в покриття арбітражного збору, виходячи зі збільшеної ціни позову. При невиконанні цього положення заява про збільшення розміру позовних вимог залишається без розгляду.

22. Арбітражний розгляд завершується винесенням арбітражного рішення або постанови про припинення арбітражного розгляду.

23. Арбітражне рішення надсилається сторонам секретаріатом МКАС протягом 20 — 30 днів з дати прийняття рішення в залежності від складності справи. Голова МКАС має право у виняткових випадках продовжити зазначений термін.

24. Рішення МКАС є остаточним і обов’язковим для сторін з дати його винесення.

Рішення МКАС виконується сторонами добровільно у встановлений у рішенні термін. Якщо строк виконання в рішенні не встановлений, воно підлягає негайному виконанню. При відмові від добровільного виконання рішення приводиться у виконання в примусовому порядку відповідно до процесуального законодавства та міжнародних договорів країни, де запитується таке приведення у виконання.

25. У разі якщо боржник знаходиться в Україні, рішення МКАС за письмовим клопотанням заявника приводиться до виконання згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і цивільним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного державного суду за місцем знаходження боржника. Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заявник надсилає компетентному державному суду в країні перебування боржника, і відповідно до статті III Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 рік) або міждержавним договором компетентний суд договірної країни визнає і приводить до виконання рішення МКАС відповідно до процесуального законодавства цієї країни.

 

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Юридичні послуги

1. Комплексне юридичне обслуговування підприємств і ФОП:

 • усні та письмові консультації з правових питань, що виникають в процесі діяльності підприємства;
 • претензійно-договірна робота;
 • консультації з кадрових питань, роз’яснення застосування трудового, цивільного, господарського законодавства, відповідальність за порушення його норм;

2. Захист Ваших прав у господарських, загальних, адміністративних судах:

 • консультації, підготовка позову та необхідних документів;
 • представництво інтересів в суді, оскарження рішень, супровід виконання рішення суду;

3. Реєстрація, ліквідація підприємств і ФОП:

 • консультації;
 • підготовка статутних документів, внесення змін до них;
 • проведення процедури державної реєстрації;
 • створення, внесення змін до відомостей про юридичну чи фізичну особу – підприємця, що містяться в державному реєстрі;
 • проведення процедури припинення діяльності за рішенням засновника.

4. Проведення семінарів на юридичну тематику:

 • надання роз’яснень з правових питань ведення зовнішньоекономічної діяльності, укладання контрактів, внесення змін до них, застосування міжнародних норм в контрактах, з питань, пов’язаних з відповідальністю резидентів за порушення  строків розрахунків в іноземній валюті по укладених контрактах, та з інших актуальних питань, які входять до компетенції торгово-промислових палат.

 

Послуги надаються відділом правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Засвідчення форс-мажорних обставин

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) – це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

До таких обставин відносяться: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним.

Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

На підтвердження настання форс-мажорних обставин видається Сертифікат (в певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – документ встановленої ТПП України форми, виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та затвердженим Регламентом.

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) видається українською або російською мовою, за бажанням заявника. Відповідно до заяви зацікавленої сторони сертифікат може бути видано додатково іноземною мовою (мовою договору, контракту, угоди).

ТПП України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та Реєстр уповноважених осіб.

У випадку настання тимчасової перешкоди для регіональної ТПП щодо виконання своєї функції із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема, відсутність фахівця, окупація території, настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), дану функцію виконує ТПП України або, за її дорученням, інша регіональна торгово-промислова палата, найближча за розташуванням або за спеціалізацією.

 

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили)

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст.14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” в редакції від 02.09.2014р., а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за заявою суб’єкта господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договорними зобов’язаннями.

Заява на засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) подається за підписом керівника підприємства, організації або за його дорученням довіреною особою. В заяві вказуються наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов’язань, передбачений ними термін, обсяги і умов и їх виконання, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), початок їх виникнення і термін дії, які на думку зацікавленої сторони унеможливили виконання цих зобов’язань.

Окремо, у випадку наявності, в заяві вказуються передбачені договором (контрактом) або нормативним актом обставини, що звільняють сторони від відповідальності, перераховані події, які сторони погодилися вважати (або нормативний акт встановлює) форс-мажорними, орган країни, що засвідчує/підтверджує факт настання обставин форс-мажору; термін повідомлення сторони про їх настання, які саме зобов’язання за договором (контрактом) не можуть бути виконані внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

До заяви додаються наступні документи:

 1. належним чином (за підписом відповідальної особи і печаткою заявника) завірена копія договору, контракту, угоди тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, якщо такі були укладені), копія нормативного акту, яким передбачено зобов’язання, документ, що підтверджує його періодичність, термін настання, обсяг;
 2. дані заявника про обсяг виконаних зобов’язань за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади;
 3. дані заявника про невиконані зобов’язання за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади, які неможливо виконати через настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
 4. документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
 5. оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання.

Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров’я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, і т.п.

Суб’єкти господарювання – сільгоспвиробники разом із письмовою заявою надають такі документи:

 • довідки Гідрометцентру про погодні умови (оригінали);
 • акти, затверджені управлінням агропромислового розвитку РДА, про загибель або пошкодження сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодних умов (оригінали);
 • розрахунки прямих збитків;
 • інші документи державних органів, які підтверджують факт загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур.

Тягар доведення настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) несе заявник/зацікавлена особа. Заявник/зацікавлена особа також несе повну вiдповiдальнiсть за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

Заява підлягає розгляду в термін 7 (сім) робочих днів з дня надання заявником всіх необхідних документів.

Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) затверджуються Президією ТПП України або регіональної палати і передбачають звичайний, терміновий порядок розгляду заяви і видачі сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або видачу сертифікату додатково іноземною мовою, за бажанням заявника.

При терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифікату вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнту “2”.

При видачі сертифікату додатково іноземною мовою застосовується коефіцієнт “1,5”.

При терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифікату додатково іноземною мовою вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнту “3”.

​ ​

Послуга надається відділом правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Третейський розгляд спорів

Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті утворено за рішенням Президії Вінницької торгово-промислової палати від 21 червня 2004 року на підставі Закону України “Про третейські суди” і зареєстровано Вінницьким обласним управлінням юстиції 22 вересня 2004 року.

Третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд при Вінницькій ТПП не має статусу юридичної особи.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про третейські суди” та Положення про Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті, затвердженого рішенням Президії Вінницької ТПП від 21.06.2004р. №9.

Порядок та правила вирішення спорів у третейському суді визначаються його Регламентом, затвердженим Президією Вінницької ТПП.

Основні переваги розгляду спору у третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів та визначати місце третейського розгляду;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України “Про третейські суди”;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при Вінницькій ТПП

На розгляд до Третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов’язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до третейського суду

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України “Про третейські суди”.

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

“Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.”

 

Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається Регламентом третейського суду. Строк третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у  третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Обов’язковість рішення третейського суду

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України “Про третейські суди”.

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов’язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України “Про виконавче провадження”. Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.

Організація Третейського суду

Третейський суд очолює голова.

Голова третейського суду має заступника.

Функції з організаційного забезпечення діяльності Третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 8 осіб – визнаних фахівців у різних галузях права, юристів, адвокатів, які  мають досвід третейського розв’язання спорів.

 

Контактна особа: Фролова Наталія Станіславівна
Тел.: (096) 595-99-75
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua

Судова експертиза

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи,  що  перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Законодавство України про судову експертизу складається із Закону “Про судову експертизу”, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, інших нормативно-правових актів.

Експерти Вінницької торгово-промислової палати проводять наступні види судових експертиз:

 1. Економічна експертиза
 2. Будівельно-технічна експертиза.
 3. Автотоварознавча експертиза.
 4. Товарознавча експертиза.
 5. Земельно-технічна експертиза.
 6. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

 

Послуга надається відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 424 80 74

Товарознавча експертиза

1. Експертиза з визначення кількості (комплектності) товару:

 • визначення кількості наливних вантажів в залізничних вагонах, цистернах об’ємно-масовим методом (приладами Вінницької ТПП: метрштоком, ареометрами, пробовідбірниками);
 • визначення кількості (ваги) товару в залізничних вагонах методом визначення маси брутто, тари и нетто;
 • визначення кількості і стану упаковки в транспортних засобах товарів (цукор-пісок, мінеральні добрива в мішках та ін.);
 • визначення комплектності і технічного стану обладнання, яке надходить в транспортних засобах (експерти визначають, чи є обладнання новим або було у користуванні, визначають ступінь зносу);
 • визначення об’єму лісоматеріалів у залізничних вагонах і в автотранспорті;
 • визначення кількості товарів народного споживання та сировини, комплектності обладнання – перерахунком, зважуванням, замірами.

2. Експертиза з визначення якості продовольчих і промислових товарів:

 • якість продовольчих та промислових товарів (відбір зразків (проб), формування та пломбування контрольних зразків, проведення хімічних аналізів в незалежних акредитованих лабораторіях);
 • якість продовольчих товарів (органолептичні показники, відбір проб для подальших лабораторних аналізів з метою визначення фізико-хімічних і мікробіологічних показників);
 • якість промислових товарів, в тому числі на предмет визначення характеру дефектів (виробничі або ті, що виникли в наслідок неправильної експлуатації споживачем).

3. Визначення норми виходу готової продукції (норми розходу сировини) при переробці товару:

 • процентного вмісту вартості продукту для переробки у вартості готової продукції;
 • вихід кількості готової продукції з сировини за договором на переробку продукту;

4. Недержавна експертиза в сфері державного експортного контролю

 • ідентифікація промислової групи товарів, які вивозяться/ввозяться з/в України/у в режимі експорту/ імпорту на всіх видах транспорту;
 • віднесення товарів до товарів військового або подвійного використання відповідно до термінології, визначеної в Законі України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання”;
 • визначення відповідності/невідповідності товарів найменуванню і опису обладнання, внесеного до “Списків товарів подвійного використання”, які можуть бути використані для переміщення звичайних видів зброї, військової і спеціальної техніки.

5. Визначення технічного стану побутової техніки, якості товарів народного споживання, повернутих у період гарантійного строку експлуатації

 • визначення характеру виникнення дефектів в товарах в гарантійні терміни експлуатації (взуття, меблів);
 • визначення дефектів виробничого характеру в товарах, що не мають гарантійних термінів експлуатації, але згідно з законом “Про захист прав споживачів”, в випадках наявності таких дефектів, споживач має право звернутися до продавця з претензією протягом двох років;
 • визначення дефектів у виробах, виготовлених на індивідуальне замовлення (меблі, швейні вироби, вікна ПВХ);
 • оцінка виробів, що пройшли хімічне чищення.

6. Перевірка відповідності характеристик промислового обладнання технічним умовам контракту.

7. Визначення причин пошкодження обладнання та розміру завданого збитку.

8. Визначення вартості товару на внутрішньому ринку України:

 • визначення оптової/роздрібної ринкової вартості товару на внутрішньому ринку України;
 • підтвердження відпускної вартості товару, що виготовляється підприємством;
 • визначення дійсної ринкової вартості товару.

9. Визначення розміру завданого збитку.

10. Проведення ідентифікації фактично отриманого товару.

11. Участь у роботі комісій по знищенню неякісних товарів і товарів із закінченим терміном придатності.

12. Експертиза з визначення фактичного виходу пиломатеріалів.

13. Визначення єдиного виробника продукції/послуг.

14. Розгляд звернення суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовників), щодо надання їм експертного висновку про підтвердження перенесення термінів здачі об’єктів будівництва.

15. Підтвердження факту виникнення простою підприємства через причини економічного характеру.

16. Підтвердження або спростування наявності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.

17. Підтвердження індивідуальних тимчасових базових лінійних норм витрат палива і мастильних матеріалів на пробіг автомобіля.

Послуга надається відділом експертизи та сертифікації товарів.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 525974

Впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності харчових продуктів

Вінницька торгово-промислова палата надає методичну допомогу щодо впровадження національних та міжнародних стандартів з систем менеджменту якості, безпечності харчових продуктів, екологічного менеджменту згідно з вимогами ISO серії 9000, ISO 22000, ISO 14001, системи НАССР.

Фахівці методичного центру проводять діагностичний аудит, який включає аналіз первинного стану підприємства на відповідність міжнародним стандартам або стандартам, які вимагаються третьою стороною (наприклад, аудит з боку торгівельних мереж). Діагностичний аудит включає наступні етапи:

1) повний аналіз існуючої документації;
2) огляд інфраструктури підприємства;
3) співбесіди із персоналом.

Після закінчення роботи видається ретельний звіт з повним описом невідповідностей та рекомендацій щодо усунення.

Послуга надається методичним центром з розвитку систем менеджменту.
Моб.:+38 (098) 417-05-39 – Пігарьова Людмила Анатоліївна

Сертифікати походження товарів / послуг

Сертифікат походження товару – це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару, виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства. Він застосовується під час митного оформлення товару в країні імпорту.

Вінницька ТПП видає сертифікати походження наступних форм:

 • Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – форма сертифіката, яку видають на всі товари при експорті до країн, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.
 • Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) для експорту товарів до країн.
 • Сертифікат походження загальної форми на російській та англійській мовах в електронному вигляді (е-сертифікат).
 • Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД.
 • Сертифікат форми “А” (англійською або французькою мовами) – видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної системи преференцій (країни ЄС, Японія, Туреччина, США).
 • Сертифікат форми EUR.1, серія М (англійською мовою) – для експорту товарів до Республіки Македонія.
 • Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) застосовують в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України.
 • Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів (англійською мовою) застосовується для підтвердження українського походження товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів.
 • Сертифікат походження послуг – сертифікат для підтвердження факту виконання послуги (наприклад, транспортні перевезення) українським підприємством або суб’єктом ЗЕД України в межах або за межами митної території України. Цей сертифікат застосовують в межах України.
 • Висновок про походження товару в паперовому або електронному вигляді для отримання ліцензії в Міністерстві економіки. Для подачі заявки та документів необхідно зареєструватися на сайті «ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ТПП УКРАЇНИ» за посиланням https://apply.ucci.org.ua.

Послуга надається відділом експертизи та сертифікації товарів.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 525974

Патентні послуги
 1. Підготовка та подання на реєстрацію заявок і отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (торгові марки; винаходи; корисні моделі; промислові зразки).
 2. Підготовка документів для реєстрації об’єктів авторського права.
 3. Патентний пошук інформації.
 4. Підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в штаті Вінницької ТПП працює єдиний у Вінницькій області Патентний повірений України!

Послуга надається відділом зовнішньоекономічних зв’язків та перекладів.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-03-54
Моб.: +38 067 433 57 83
Факс: +38 (0432) 52-59-66

Незалежна оцінка майна та майнових прав
 1. Оцінка нерухомості: житлова, нежитлова та комерційна нерухомість, земельні ділянки.
 2. Оцінка машин і оцінка обладнання: виробниче устаткування, верстати, прилади, обладнання, інвентар.
 3. Оцінка колісних транспортних засобів – автомобілі, причепи.
 4. Оцінка літальних апаратів: літаки, гелікоптери та інша літальна техніка.
 5. Оцінка судноплавних засобів: човни, катери, яхти, кораблі.
 6. Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав і нематеріальних активів – майно в складі цілісного майнового комплексу, підприємство, бізнес; права за договорами оренди.
 7. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

Послуги надаються відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 4248074

Переклади
 1. Переклад усіх видів документів з/на іноземні мови (англійська, французька, німецька, чеська, словацька, польська, угорська, іспанська, португальська, італійська, голландська, російська, білоруська, молдавська, турецька, арабська, азербайджанська, болгарська, сербська, хорватська).
 2. Перевірка перекладів із зазначених мов на відповідність оригіналу.
 3. Послуги перекладачів при телефонних переговорах, листуванні.
 4. Супровід переговорів, презентацій, ділових зустрічей, інших міжнародних заходів.

Наші переклади можуть засвідчуватись нотаріально!

Послуга надається відділом зовнішньоекономічних зв’язків та перекладів.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-03-54
Моб.: +38 067 433 57 83
Факс: +38 (0432) 52-59-66

Штрихове кодування товарів

Штрихове кодування є всесвітньо прийнятим засобом маркування товарів. Нанесений штриховий код дозволяє однозначно ідентифікувати товар та його виробника або дистриб’ютора. Наявність штрихового коду на товарах дозволяє автоматизувати облік, касове обслуговування, і є необхідним при автоматизації процесів транспортування і продажі.

Коли товар марковано штриховим кодом – його конкурентоспроможність значно зростає. Кожний ідентифікаційний номер є унікальним.

Штриховий код – це комбінація вертикальних смуг і цифр (розташування яких регламентовані певними правилами), що представляє собою той чи інший товар у закодованому вигляді. Код дозволяє швидко і точно зчитати інформацію про товар за допомогою електронного пристрою – сканера. Всесвітня система товарної нумерації GS1 – це інтегрована система всесвітніх стандартів, що забезпечує точну ідентифікацію товарів, послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації щодо них.

Система GS1, зокрема штрихове кодування, є спільною всесвітньою мовою торгових стосунків у будь-якій галузі та в будь-якій країні.

Роботу всесвітньої товарної нумерації координує та несе відповідальність за унікальність ідентифікаційних номерів (штрихкодів) Міжнародна організація GS1. Асоціація Товарної Нумерації України ”ДжіЕс1 Україна” є членом Міжнародної організації GS1 та її офіційним представником в Україні.

Відділ штрихового кодування Вінницької ТПП виконує функції Предcтавника Асоціації “ДжіЕс1 Україна” на території Вінницької області згідно Договору про уповноваження на представництво № 01/2005 від 26 грудня 2005 року.

 

Сфера послуг:

 • Надання інформації про призначення всесвітньої системи товарної нумерації GS1, Міжнародну асоціацію GS1, асоціацію “ДжіЕс1 Україна”, їхні цілі та завдання, повноваження, структуру, умови членства.
 • Консультації, довідки та методичні рекомендації щодо питань штрихового кодування та застосування всесвітньої системи товарної нумерації GS1.
 • Сприяння у підготовці та оформленні необхідних документів щодо реєстрації суб’єктів господарювання в асоціації “ДжіЕс1 Україна”, укладання від імені асоціації відповідних договорів та додаткових угод на членство в асоціації “ДжіЕс1 Україна” та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1.
 • Сприяння оформленню заявок щодо присвоєння товарам ідентифікаційних номерів GS1, опрацьовування даних заявок та сприяння в отриманні свідоцтв на присвоєнні ідентифікаційні номери GS1.
 • Занесення суб’єктів господарювання та відомостей про товари в електронний банк даних.
 • Допомога у виборі типорозмірів, розміщені штрихових кодів та консультації щодо їх друку.
 • Виготовлення майстер-файлів (комп’ютерних зображень штрихових кодів) у повній відповідності з державними стандартами України.
 • Контроль якості друку штрихкодових позначок (верифікація).
 • Консультації щодо практичного застосування штрихових кодів та вибору технічних засобів їх нанесення та зчитування.
 • Здійснення нагляду за відповідністю застосування членами асоціації “ДжіЕс1 Україна” ідентифікаційних номерів, маркування штрихкодовими позначками товарів та інших об’єктів обліку вимогам чинного законодавства України, державних стандартів України та специфікацій асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

 

Послуга надається відділом штрихового кодування.
E-mail: ean@gs1.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-72

Навчання у сфері публічних закупівель

Зважаючи на постійне реформування законодавства у сфері публічних закупівель та з вступом у дію нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» з 19 квітня 2020 року проводити спрощені закупівлі Прозорро може тільки Уповноважена особа. А з 1 січня 2022 року Уповноважена особа буде проводити всі закупівлі.

Згідно з 2 абзацом частини восьмої статті 11 нової редакції Закону 1 січня 2022 року – проходження тестування на веб-порталі для уповноваженої особи з метою підтвердження свого рівня володіння необхідними знаннями у сфері публічних закупівель буде обов’язковим.

Вінницька торгово-промислова палата, з 2005 року, здійснює навчання на постійно діючих курсах для членів тендерних комітетів та Уповноважених осіб. Курси проводяться у спеціально облаштованій аудиторії в центрі міста за адресою: вул. Соборна, 67 (к.102).

Вартість участі у навчанні складає 2100 грн з особи (з урахуванням ПДВ) та включає консультації під час проведення курсів, забезпечення нормативно-правовою літературою, кави-брейк та повноцінні обіди.

Для дитячих будинків та інтернатів вартість навчання становить 1500 грн з особи.

Вартість участі у навчанні в режимі онлайн за допомогою сервісу для проведення онлайн-конференцій Zoom складає 1500 грн з особи та включає консультації під час проведення курсів.

Орієнтовна Програма навчання фахівців у сфері публічних закупівель

Після завершення навчання видаються відповідні Сертифікати.

Графік проведення навчань на 2022 рік: 

 • 03 – 04 березня

Лектор – Кіт Віктор Миколайович

Форма заявки

Послуга надається відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

Підключення до мережі інтернет та хостинг
 1. Підключення по каналах постійного доступу. Таким типом підключення комп’ютер отримує постійний зв’язок з мережею Інтернет з гарантованою швидкістю передачі даних. Оплата нараховується не за час роботи на лінії, а тільки за об’єм отриманої інформації згідно з обраним тарифним пакетом. Постійне підключення надає можливість підключити до Інтернет локальну мережу, приймати та передавати будь-який обсяг інформації, організувати власний поштовий або веб-сервер та багато іншого.
 2. Послуги сеансового підключення. Цей тип підключення – найпростіший та найдешевший спосіб з’єднання з мережею Інтернет. Доступ здійснюється по звичайній телефонній лінії (комутована лінія зв’язку) за допомогою модема. Не потрібно платити абонплату. Активувати підключення досить легко, навіть не маючи великого досвіду роботи з комп’ютером. Стандартний пакет послуг, який надається при підключенні, містить можливість повного доступу до веб-ресурсів Інтернет, електронну пошту та підписку до телеконференіцій. Активізувати даний тип з’єднання можна, придбавши інтернет-картку VIC і послідовно виконавши усі вказівки, що на ній надруковано, або завітавши до нашого офісу і уклавши договір на надання послуг.
 3. Розміщення веб-сайтів (хостинг) – це комплекс послуг з організації та підтримки веб-серверів (саме програмної частини) на нашому сервері, системного адміністрування та забезпечення взаємодії сайту з Інтернет. Це недорогий та ефективний спосіб представити свою компанію. Не потрібно купувати додаткове обладнання та програмне забезпечення, сайт можна контролювати, маючи лише сеансове підключення до мережі Інтернет. Ми також надаємо можливість компонувати свій сайт зі складових компонентів, обираючи лише потрібне.
 4. Реєстрація та делегування доменних імен – це розміщення та збереження інформації про доменне ім’я та відповідних йому серверах доменних імен (DNS) на серверах DNS домену верхнього рівня, що забезпечує функціонування домену в мережі Інтернет. Вінницька торгово-промислова палата є Реєстратором доменних імен у зонах ua і com.ua, також ми реєструємо домени в міжнародних зонах верхнього рівня com/net/org/info та інших.
 5. Надання електронних поштових скриньок виду name@mail.vn.ua. Згідно з Регламентом надання послуг вузла Інтернет «ВінНест» фізична особа може відкрити безкоштовно до трьох поштових скриньок на один договір, а юридична особа – до десяти.

 ​ ​

Послуга надається центром комп’ютерних технологій.
E-mail: sansan@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-50

Конференц-сервіс

Вінницька торгово-промислова палата пропонує зручний конференц-сервіс в центрі міста. До Ваших послуг конференц-зал із сучасною технікою, що дозволяє провести Ваш захід на високому професійному рівні. У нас створені найкращі умови для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, бізнес-зустрічей.

Конференц-зал по вул. Соборна, 67 розрахований для вільного розміщення понад 30 осіб. Облаштування залу створює приємну атмосферу для проведення ділових переговорів, засідань, зустрічей та презентацій – 400 грн/год (в т.ч. ПДВ).

Також до Ваших послуг простора аудиторія, в якій є можливість розмістити стільці у зручному для Вас порядку – 300 грн/год (в т.ч. ПДВ).

До вартості оренди входить:

 • безпровідний інтернет;
 • конференц-обладнання: проектор, фліп-чарт.

Також для Вас ми можемо організувати додатковий сервіс:

 • кейтеринг (кава-брейк, фуршет, бізнес-ланч);
 • організація синхронного перекладу.

Послуга надається відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua, sveta@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

conference-hall-1
conference-hall-2
conference-hall-3
conference-hall-4
conference-hall-6
conference-hall-5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
previous arrow
next arrow
conference-hall-1
conference-hall-2
conference-hall-3
conference-hall-4
conference-hall-6
conference-hall-5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Туристичні послуги

 1. Діловий туризм.
 2. Пляжний відпочинок в Україні та за кордоном.
 3. Відпочинок на гірськолижних курортах.
 4. Автобусні тури по Європі.
 5. Екскурсійні та оздоровчі тури по Україні.
 6. Тури вихідного дня.

Відпочинок на будь-який смак!

Послуги надаються відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua, sveta@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

The cost of a mail order bride varies depending on the services provided and the goals of the consumer. A cheap dating site might cost you less than $10 per month, while premium dating agencies can charge thousands of dollars for a few contacts with a large number of women. Mid-range sites usually charge members between $50 and $100 a month for communication. Premium accounts allow members to chat with their future wives and obtain more detailed information about their potential spouse.