Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Головна » Послуги » Захист бізнесу » Міжнародний комерційний арбітражний суд
Міжнародний комерційний арбітражний суд

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі – МКАС) є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року, Положенням про міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та своїм Регламентом.

2. Місцезнаходженням МКАС є місто Київ, Україна.

3. В МКАС за угодою сторін можуть передаватися:

Спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
Спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України.

4. До компетенції МКАС належать, зокрема, спори, що випливають з відносин торгового характеру, включаючи такі угоди і не обмежуючись ними: купівля-продаж (поставка) товарів, виконання робіт, надання послуг, обмін товарами і/або послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торгове представництво і посередництво, оренда (лізинг), науково-технічний обмін, обмін іншими результатами творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійні операції, інвестиції, кредитно-розрахункові операції, страхування, спільне підприємництво та інші форми промислової та підприємницької кооперації.

5. МКАС приймає до розгляду також спори, що підлягають його юрисдикції в силу міжнародних договорів.

6. МКАС приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв’язку з якими-небудь конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

Питання про наявність правових підстав пред’явлення позову в МКАС вирішує голова МКАС при прийнятті справи до провадження. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду.

7. Арбітражний розгляд ведеться українською чи російською мовою.

8. Термін розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з дня утворення складу Арбітражного суду. Президія МКАС за мотивованим зверненням складу Арбітражного суду чи однієї із сторін у разі потреби має право продовжити цей термін.

9. Всі документи, що стосуються порушення та здійснення арбітражного розгляду, повинні надаватися сторонами в МКАС не менше ніж у трьох примірниках (з відповідним збільшенням кількості примірників у разі участі в справі кількох позивачів або відповідачів).

10. При поданні позовної заяви до МКАС позивач зобов’язаний сплатити реєстраційний збір в розмірі, еквівалентному 600 долларів США . До сплати реєстраційного збору позов не вважається поданим. Сплачений реєстраційний збір за поданим позовом поверненню не підлягає.

11. По кожній прийнятій до провадження МКАС справі позивач зобов’язаний сплатити арбітражний збір, в суму якого зараховується сплачений позивачем реєстраційний збір. До сплати арбітражного збору в повному розмірі справа залишається без руху.

Порушення порядку та строку сплати арбітражного збору та відшкодування витрат МКАС може призвести до зупинення або припинення арбітражного розгляду. Постанова про зупинення або припинення арбітражного розгляду у справі у таких випадках виноситься головою МКАС.

12. Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок визначення, сплати та розподілу арбітражного збору між сторонами, а також порядок покриття інших витрат по арбітражному розгляду встановлюються Положенням про арбітражні збори та витрати.

13. Провадження у справі порушується постановою голови МКАС про прийняття справи до провадження за фактом пред’явлення в МКАС належно оформленої позовної заяви, оплаченої реєстраційним збором відповідно до Положення про арбітражні збори та витрати.

14. Днем подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а при відправці позовної заяви по пошті – дата штемпеля на конверті поштового відомства місця відправлення.

15. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду протягом 10 днів.

16. Після отримання належним чином оформленої позовної заяви, генеральний секретар МКАС направляє позивачу постанову про прийняття справи до провадження, Регламент,

Рекомендаційний список арбітрів та повідомляє суму арбітражного збору, яку позивач має сплатити на рахунок Торгово-промислової палати України протягом 30 днів з моменту отримання пропозиції. Невиконання позивачем пропозиції про сплату арбітражного збору в 30-денний строк з дня одержання повідомлення є підставою для припинення арбітражного розгляду.

17. Одночасно генеральний секретар МКАС пропонує позивачу повідомити МКАС ім’я та прізвище призначеного ним арбітра або подати докази прийняття заходів щодо узгодження з відповідачем кандидатури одноособового арбітра.

18. Сторони можуть на свій розсуд визначити кількість арбітрів, в тому числі одного. Якщо немає угоди сторін про кількість арбітрів, призначаються три арбітри.

19. Про час і місце проведення засідання Арбітражного суду і персональний склад арбітрів сторони сповіщаються генеральним секретарем МКАС повістками, які направляються за 30 днів до дня проведення такого засідання.

Цей строк за письмовою згодою сторін може бути скорочено або продовжено.

20. Сторони можуть домовитися про розгляді справи на основі письмових матеріалів без проведення усного слухання. Склад Арбітражного суду може здійснити розгляд справи на основі письмових матеріалів і за відсутності такої домовленості сторін, якщо жодна з них не просить провести усне слухання.

21. В ході арбітражного розгляду будь-яка сторона до закінчення усного слухання справи може змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову за умови, що таким чином змінена вимога і раніше охоплювалася арбітражною угодою сторін. У разі збільшення розміру позовних вимог позивач зобов’язаний сплатити додаткову суму в покриття арбітражного збору, виходячи зі збільшеної ціни позову. При невиконанні цього положення заява про збільшення розміру позовних вимог залишається без розгляду.

22. Арбітражний розгляд завершується винесенням арбітражного рішення або постанови про припинення арбітражного розгляду.

23. Арбітражне рішення надсилається сторонам секретаріатом МКАС протягом 20 — 30 днів з дати прийняття рішення в залежності від складності справи. Голова МКАС має право у виняткових випадках продовжити зазначений термін.

24. Рішення МКАС є остаточним і обов’язковим для сторін з дати його винесення.

Рішення МКАС виконується сторонами добровільно у встановлений у рішенні термін. Якщо строк виконання в рішенні не встановлений, воно підлягає негайному виконанню. При відмові від добровільного виконання рішення приводиться у виконання в примусовому порядку відповідно до процесуального законодавства та міжнародних договорів країни, де запитується таке приведення у виконання.

25. У разі якщо боржник знаходиться в Україні, рішення МКАС за письмовим клопотанням заявника приводиться до виконання згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і цивільним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного державного суду за місцем знаходження боржника. Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заявник надсилає компетентному державному суду в країні перебування боржника, і відповідно до статті III Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 рік) або міждержавним договором компетентний суд договірної країни визнає і приводить до виконання рішення МКАС відповідно до процесуального законодавства цієї країни.

 

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Версія для друку
Версія для друку