Vinnytsia Chamber of Commerce and Industry
Sitemap
(0432) 53-00-07
International Commercial Arbitration Court

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі – МКАС) є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року, Положенням про міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та своїм Регламентом.

2. Місцезнаходженням МКАС є місто Київ, Україна.

3. В МКАС за угодою сторін можуть передаватися:

Спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
Спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України.

4. До компетенції МКАС належать, зокрема, спори, що випливають з відносин торгового характеру, включаючи такі угоди і не обмежуючись ними: купівля-продаж (поставка) товарів, виконання робіт, надання послуг, обмін товарами і/або послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торгове представництво і посередництво, оренда (лізинг), науково-технічний обмін, обмін іншими результатами творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійні операції, інвестиції, кредитно-розрахункові операції, страхування, спільне підприємництво та інші форми промислової та підприємницької кооперації.

5. МКАС приймає до розгляду також спори, що підлягають його юрисдикції в силу міжнародних договорів.

6. МКАС приймає до розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв’язку з якими-небудь конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

Питання про наявність правових підстав пред’явлення позову в МКАС вирішує голова МКАС при прийнятті справи до провадження. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду.

7. Арбітражний розгляд ведеться українською чи російською мовою.

8. Термін розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з дня утворення складу Арбітражного суду. Президія МКАС за мотивованим зверненням складу Арбітражного суду чи однієї із сторін у разі потреби має право продовжити цей термін.

9. Всі документи, що стосуються порушення та здійснення арбітражного розгляду, повинні надаватися сторонами в МКАС не менше ніж у трьох примірниках (з відповідним збільшенням кількості примірників у разі участі в справі кількох позивачів або відповідачів).

10. При поданні позовної заяви до МКАС позивач зобов’язаний сплатити реєстраційний збір в розмірі, еквівалентному 600 долларів США . До сплати реєстраційного збору позов не вважається поданим. Сплачений реєстраційний збір за поданим позовом поверненню не підлягає.

11. По кожній прийнятій до провадження МКАС справі позивач зобов’язаний сплатити арбітражний збір, в суму якого зараховується сплачений позивачем реєстраційний збір. До сплати арбітражного збору в повному розмірі справа залишається без руху.

Порушення порядку та строку сплати арбітражного збору та відшкодування витрат МКАС може призвести до зупинення або припинення арбітражного розгляду. Постанова про зупинення або припинення арбітражного розгляду у справі у таких випадках виноситься головою МКАС.

12. Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок визначення, сплати та розподілу арбітражного збору між сторонами, а також порядок покриття інших витрат по арбітражному розгляду встановлюються Положенням про арбітражні збори та витрати.

13. Провадження у справі порушується постановою голови МКАС про прийняття справи до провадження за фактом пред’явлення в МКАС належно оформленої позовної заяви, оплаченої реєстраційним збором відповідно до Положення про арбітражні збори та витрати.

14. Днем подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а при відправці позовної заяви по пошті – дата штемпеля на конверті поштового відомства місця відправлення.

15. Якщо очевидно, що розгляд пред’явленого позову не відноситься до компетенції МКАС, позовні матеріали повертаються позивачу без розгляду протягом 10 днів.

16. Після отримання належним чином оформленої позовної заяви, генеральний секретар МКАС направляє позивачу постанову про прийняття справи до провадження, Регламент,

Рекомендаційний список арбітрів та повідомляє суму арбітражного збору, яку позивач має сплатити на рахунок Торгово-промислової палати України протягом 30 днів з моменту отримання пропозиції. Невиконання позивачем пропозиції про сплату арбітражного збору в 30-денний строк з дня одержання повідомлення є підставою для припинення арбітражного розгляду.

17. Одночасно генеральний секретар МКАС пропонує позивачу повідомити МКАС ім’я та прізвище призначеного ним арбітра або подати докази прийняття заходів щодо узгодження з відповідачем кандидатури одноособового арбітра.

18. Сторони можуть на свій розсуд визначити кількість арбітрів, в тому числі одного. Якщо немає угоди сторін про кількість арбітрів, призначаються три арбітри.

19. Про час і місце проведення засідання Арбітражного суду і персональний склад арбітрів сторони сповіщаються генеральним секретарем МКАС повістками, які направляються за 30 днів до дня проведення такого засідання.

Цей строк за письмовою згодою сторін може бути скорочено або продовжено.

20. Сторони можуть домовитися про розгляді справи на основі письмових матеріалів без проведення усного слухання. Склад Арбітражного суду може здійснити розгляд справи на основі письмових матеріалів і за відсутності такої домовленості сторін, якщо жодна з них не просить провести усне слухання.

21. В ході арбітражного розгляду будь-яка сторона до закінчення усного слухання справи може змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову за умови, що таким чином змінена вимога і раніше охоплювалася арбітражною угодою сторін. У разі збільшення розміру позовних вимог позивач зобов’язаний сплатити додаткову суму в покриття арбітражного збору, виходячи зі збільшеної ціни позову. При невиконанні цього положення заява про збільшення розміру позовних вимог залишається без розгляду.

22. Арбітражний розгляд завершується винесенням арбітражного рішення або постанови про припинення арбітражного розгляду.

23. Арбітражне рішення надсилається сторонам секретаріатом МКАС протягом 20 — 30 днів з дати прийняття рішення в залежності від складності справи. Голова МКАС має право у виняткових випадках продовжити зазначений термін.

24. Рішення МКАС є остаточним і обов’язковим для сторін з дати його винесення.

Рішення МКАС виконується сторонами добровільно у встановлений у рішенні термін. Якщо строк виконання в рішенні не встановлений, воно підлягає негайному виконанню. При відмові від добровільного виконання рішення приводиться у виконання в примусовому порядку відповідно до процесуального законодавства та міжнародних договорів країни, де запитується таке приведення у виконання.

25. У разі якщо боржник знаходиться в Україні, рішення МКАС за письмовим клопотанням заявника приводиться до виконання згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і цивільним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного державного суду за місцем знаходження боржника. Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заявник надсилає компетентному державному суду в країні перебування боржника, і відповідно до статті III Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 рік) або міждержавним договором компетентний суд договірної країни визнає і приводить до виконання рішення МКАС відповідно до процесуального законодавства цієї країни.

 

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Legal Issues

1. Complex legal service of enterprises and individual entrepreneurs:

 • Сonsultancy on legal issues arising in the activity of an enterprise;
 • Claim-contractual work;
 • Consultations on personnel matters, explanation of the application of labor, civil, economic legislation, responsibility for violation of its norms;

2. Protection of your rights in commercial, general, administrative courts:

 • consultancy, preparation of claim and necessary documents;
 • representation of interests in courts, appealing against a judgment, support of the execution of the court decision;

3. Registration, liquidation of enterprises and individual entrepreneurs:

 • consultancy;
 • preparation of statutory documents and amendments to them;
 • conducting the procedure of state registration;
 • creation, modification in information about a legal entity or an individual  entrepreneur;
 • termination of activity by the decision of the founder.        

4. Conducting seminars on legal issues:

 • Providing explanations on legal issues related to foreign economic activity, concluding contracts and amending them, applying international norms in contracts, on issues related to the responsibility of residents for violating the timing of settlements in foreign currency under concluded contracts, and on other topical issues that fall within the competence of chambers of commerce and industry.

 

The service is provided by the Legal Dept.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Phone: (0432) 52-59-51

Force Majeure

Under the current legislation of Ukraine, the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry has the exclusive right to:

 • confirm Force Majeure events for further writing off bad tax debt for businesses and individuals, residents and non-residents taxpayers;
 • certify the occurrence of Force Majeure, in accordance with the Ukrainian effective legislation, the terms of foreign trade and international agreements of Ukraine.

 

The service is provided by the Legal Dept.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Phone: (0432) 52-59-51

Arbitration

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті утворено за рішенням Президії Вінницької торгово-промислової палати від 21 червня 2004 року на підставі Закону України “Про третейські суди” і зареєстровано Вінницьким обласним управлінням юстиції 22 вересня 2004 року.

Третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд при Вінницькій ТПП не має статусу юридичної особи.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про третейські суди” та Положення про Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті, затвердженого рішенням Президії Вінницької ТПП від 21.06.2004р. №9.

Порядок та правила вирішення спорів у третейському суді визначаються його Регламентом, затвердженим Президією Вінницької ТПП.

Основні переваги розгляду спору у третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів та визначати місце третейського розгляду;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України “Про третейські суди”;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при Вінницькій ТПП

На розгляд до Третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов’язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до третейського суду

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України “Про третейські суди”.

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

“Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.”

 

Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається Регламентом третейського суду. Строк третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у  третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Обов’язковість рішення третейського суду

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України “Про третейські суди”.

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов’язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України “Про виконавче провадження”. Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.

Організація Третейського суду

Третейський суд очолює голова.

Голова третейського суду має заступника.

Функції з організаційного забезпечення діяльності Третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 8 осіб – визнаних фахівців у різних галузях права, юристів, адвокатів, які  мають досвід третейського розв’язання спорів.

 

Контактна особа: Фролова Наталія Станіславівна
Тел.: (096) 595-99-75
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua

Forensic Examination

Forensic examination (judicial expertise) is an expert study on the basis of special knowledge of material objects, phenomena, and processes that contain information about the circumstances of a case in the proceedings of preliminary investigation bodies or courts.

Legislation of Ukraine on forensic examination consists of the Forensic Examination Act, Instruction on the Appointment and Conduct of Forensic Examinations and Expert Studies, other regulatory legal acts.

The Vinnytsia CCI provides the following types of forensic examinations:

 1. Economic examination.
 2. Building and Technical Expertise.
 3. Commodity auto-expert expertise
 4. Commodity expertise.
 5. Land and technical expertise.
 6. Intellectual property objects examination.

 

The service is provided by the Property Assessment and Forensic Examination Dept.
E-mail: privat2@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 53-17-37
Mob.: +38 067 770 77 90

Goods Examination

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1. Експертиза з визначення кількості (комплектності) товару:

 • визначення кількості наливних вантажів в залізничних вагонах, цистернах об’ємно-масовим методом (приладами Вінницької ТПП: метрштоком, ареометрами, пробовідбірниками);
 • визначення кількості (ваги) товару в залізничних вагонах методом визначення маси брутто, тари и нетто;
 • визначення кількості і стану упаковки в транспортних засобах товарів (цукор-пісок, мінеральні добрива в мішках та ін.);
 • визначення комплектності і технічного стану обладнання, яке надходить в транспортних засобах (експерти визначають, чи є обладнання новим або було у користуванні, визначають ступінь зносу);
 • визначення об’єму лісоматеріалів у залізничних вагонах і в автотранспорті;
 • визначення кількості товарів народного споживання та сировини, комплектності обладнання – перерахунком, зважуванням, замірами.

2. Експертиза з визначення якості продовольчих і промислових товарів:

 • якість продовольчих та промислових товарів (відбір зразків (проб), формування та пломбування контрольних зразків, проведення хімічних аналізів в незалежних акредитованих лабораторіях);
 • якість продовольчих товарів (органолептичні показники, відбір проб для подальших лабораторних аналізів з метою визначення фізико-хімічних і мікробіологічних показників);
 • якість промислових товарів, в тому числі на предмет визначення характеру дефектів (виробничі або ті, що виникли в наслідок неправильної експлуатації споживачем).

3. Визначення норми виходу готової продукції (норми розходу сировини) при переробці товару:

 • процентного вмісту вартості продукту для переробки у вартості готової продукції;
 • вихід кількості готової продукції з сировини за договором на переробку продукту;

4. Недержавна експертиза в сфері державного експортного контролю

 • ідентифікація промислової групи товарів, які вивозяться/ввозяться з/в України/у в режимі експорту/ імпорту на всіх видах транспорту;
 • віднесення товарів до товарів військового або подвійного використання відповідно до термінології, визначеної в Законі України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання”;
 • визначення відповідності/невідповідності товарів найменуванню і опису обладнання, внесеного до “Списків товарів подвійного використання”, які можуть бути використані для переміщення звичайних видів зброї, військової і спеціальної техніки.

5. Визначення технічного стану побутової техніки, якості товарів народного споживання, повернутих у період гарантійного строку експлуатації

 • визначення характеру виникнення дефектів в товарах в гарантійні терміни експлуатації (взуття, меблів);
 • визначення дефектів виробничого характеру в товарах, що не мають гарантійних термінів експлуатації, але згідно з законом “Про захист прав споживачів”, в випадках наявності таких дефектів, споживач має право звернутися до продавця з претензією протягом двох років;
 • визначення дефектів у виробах, виготовлених на індивідуальне замовлення (меблі, швейні вироби, вікна ПВХ);
 • оцінка виробів, що пройшли хімічне чищення.

6. Перевірка відповідності характеристик промислового обладнання технічним умовам контракту.

7. Визначення причин пошкодження обладнання та розміру завданого збитку.

8. Визначення вартості товару на внутрішньому ринку України:

 • визначення оптової/роздрібної ринкової вартості товару на внутрішньому ринку України;
 • підтвердження відпускної вартості товару, що виготовляється підприємством;
 • визначення дійсної ринкової вартості товару.

9. Визначення розміру завданого збитку.

10. Проведення ідентифікації фактично отриманого товару.

11. Участь у роботі комісій по знищенню неякісних товарів і товарів із закінченим терміном придатності.

12. Експертиза з визначення фактичного виходу пиломатеріалів.

13. Визначення єдиного виробника продукції/послуг.

14. Розгляд звернення суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовників), щодо надання їм експертного висновку про підтвердження перенесення термінів здачі об’єктів будівництва.

15. Підтвердження факту виникнення простою підприємства через причини економічного характеру.

16. Підтвердження або спростування наявності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.

17. Підтвердження індивідуальних тимчасових базових лінійних норм витрат палива і мастильних матеріалів на пробіг автомобіля.

 

Послуга надається відділом експертизи та сертифікації товарів.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 61-10-81

Implementation of ISO Standards

Vinnytsia Chamber of Commerce and Industry provides methodological assistance in the implementation of national and international standards of quality management systems, food safety, environmental management in accordance with the requirements of ISO 9000, ISO 22000, ISO 14001.

Our specialists carry out a diagnostic audit that includes an analysis of the company’s initial state of compliance with international standards or standards that are required by a third party (for example, an audit by retail chains). A diagnostic audit includes the following steps:

 1. a full analysis of existing documentation;
 2. overview of the enterprise infrastructure;
 3. interviews with staff.

After the work is finished, a thorough report is issued with a full description of the inconsistencies and recommendations for elimination.

 

The service is provided by the Methodological Center for Developing Management Systems.
E-mail: ludpig@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-59-57, +38 (098) 417-05-39

Certificates of Origin

A Certificate of Origin is an important international trade document that certifies that goods in a particular export shipment are wholly obtained, produced, manufactured or processed in a particular country. They also serve as a declaration by the exporter.

Vinnytsia CCI issues certificates of origin of the following forms:

 • General purpose certificate to the EU (in English);
 • General purpose certificate (in Russian);
 • ST-1 certificate (in Russian);
 • Form A preferential certificate under the General System of Preferences (EU countries, Japan, Turkey, USA);
 • EUR-1 preferential certificate for the goods exported to the Republic of Macedonia;
 • U-1 certificate for the customs territory of Ukraine;
 • Preferential certificate for the goods exported to the United Mexico States;
 • Certificate of origin of services.

The service is provided by the Goods Examination and Certification Dept.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 61-10-81

Patent Services
 1. Registration and protection of intellectual property objects (trademarks, inventions, utility models, industrial designs).
 2. Copyright registration.
 3. Patent information search.
 4. Drawing up licensing agreements on an assignment of rights for intellectual property objects.

The service is provided by the External Economic Relation and Translation Dept.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-03-54
Mob.: +38 067 433 57 83
Fax: +38 (0432) 52-59-66

Property Assessment
 1. Real estate valuation.
 2. Machinery and equipment valuation.
 3. Wheeled vehicles valuation.
 4. Aircraft evaluation.
 5. Shipping facilities valuation.
 6. Business Valuation.
 7. Intellectual property rights assessment.

 

The service is provided by the Property Assessment and Forensic Examination Dept.
E-mail: privat2@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 53-17-37
Mob.: +38 067 770 77 90

Geodetic and Land Surveying

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Землеустрій включає в себе систему заходів, що направлені на регулювання земельних відносин, організацію використання землі, облік та оцінку земельних ресурсів, складання територіальних на внутрішньогосподарських планів.

Вінницька ТПП надає послуги із розробки наступних видів документації:

 • проект відведення земельної ділянки;
 • зміна цільового призначення земельної ділянки;
 • проект обгрунтування сівозміни;
 • технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки;
 • технічна документація на поділ/об’єднання земельної ділянки;
 • нормативна грошова оцінка;
 • експертна грошова оцінка.

В якості вихідних даних для проведення землевпорядних робіт виступають результати геодезичних вишукувань:

 • кадастрова зйомка земельної ділянки;
 • топографічна зйомка земельної ділянки;
 • винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) і т.д.

Послуги надаються відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat2@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 770 77 90

Translation Services
 1. Translation from/into foreign languages (English, French, German, Czech, Slovak, Polish, Hungarian, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Russian, Belarusian, Moldovan, Turkish, Arabic, Azeri, Bulgarian, Serbian, Croatian).
 2. Checking the translations for compliance with the original.
 3. Interpretation services for negotiations, business meetings, telephone conversations, correspondence.
 4. Support negotiations, presentations, business meetings, other international events.

Our translations can be notarized!

The service is provided by the External Economic Relation and Translation Dept.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua

Phone: +38 (0432) 52-03-54
Mob.: +38 067 433 57 83
Fax: +38 (0432) 52-59-66

Barcoding

Barcoding is an internationally accepted means of labeling. A barcode uniquely identifies the product and the manufacturer or distributor. The presence of a barcode on the product allows you to automate accounting, cash management services and is necessary for automation of transportation and sales processes.If the goods are marked with a barcode, its competitiveness increases significantly.

A barcode is a combination of vertical strips and numbers (the location of which is regulated by certain rules), which represents a particular product in the coded form. The code allows you to read information about a product quickly and accurately using an electronic device, a scanner. The global system of commodity numbering GS1 is an integrated system of world standards provides accurate identification of goods, services and trade partners, as well as information communications on them.

The GS1 system is the common world language of trade relations in any industry and in any country.

GS1 coordinates the whole work of the world commodity numbering and it is responsible for the numbers identification uniqueness. GS1 Ukraine is a member of GS1 and it is the official representative in Ukraine.

Barcoding Department of Vinnytsia CCI serves as a GS1 Ukraine representative in the territory of Vinnytsia region in accordance with the Trust Representative Office Agreement No. 01/2005 of December 26, 2005.

Services:

 1. Providing information on the appointment of the GS1 world numbering system, GS1, GS1 Ukraine, their goals and objectives, authority, structure, membership conditions.
 2. Consultations, references and methodological recommendations on barcoding and the application of the worldwide GS1 commodity numbering system.
 3. Assistance in the preparation of the necessary documents on the registration of economic entities in GS1 Ukraine, the conclusion on behalf of the association of the relevant treaties and additional agreements for membership in GS1 Ukraine and participation in the GS1 worldwide commodity numbering system.
 4. Assistance in processing applications for assigning GS1 identification numbers to the goods, reviewing these applications and assisting in obtaining certificates for assigning GS1 identification numbers.
 5. Introduction of business entities and information about goods into an electronic data bank.
 6. Help in choosing the standard sizes placed barcodes and advice on their printing.
 7. Manufacturing of master files (computer images of barcodes) in full compliance with state standards of Ukraine.
 8. Quality control of printing bar-coded characters (verification).
 9. Consultations on the practical application of bar codes and the choice of technical means for their application and reading.
 10. Supervising the identification number proper usage by the members of the GS1 Ukraine, marking goods and other accounting objects with barcodes in accordance with the current legislation of Ukraine, the state standards of Ukraine and GS1 Ukraine association specifications.

 

The service is provided by the Barcoding Department.
E-mail: ean@gs1.cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-59-72

Public procurement training courses

In accordance with the Law On Public Procurement, there is an obligatory requirement for the training (advanced training) of tender committee members.

Vinnytsia Chamber of Commerce and Industry provides training courses for tender committees members on a regular basis.

Courses are held in a specially equipped audience in the city center at 67 Soborna st. (room 102).

The training program includes:

 1. Overview of the Law of Ukraine On Public Procurement. Basic provisions and differences of the Law On Public Procurement.
 2. Electronic purchases system implementation through the ProZorro resource. Registration and work in the system.
 3. Review of electronic platforms in the ProZorro system. Organization and conducting of pre-threshold electronic procurement.
 4. The procedure for holding an electronic auction and determining the winner of the procurement procedure.

Training is conducted by leading experts – practitioners in the field of public procurement of Ukraine.

The service is provided by the Organizational Development and Communication Dept.
E-mail: travel@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-07-12

Internet Connection and Hosting
 1. Internet connection services.
 2. Registration of “vn.ua” and “vinnica.ua” domains.
 3. Computer network and equipment planning.
 4. Software sales, installation, and support.
 5. Web hosting.
 6. Server hosting.

The service is provided by the Center of Computer Technologies.
E-mail: sansan@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-59-50

Conference Service

Vinnytsia Chamber of Commerce and Industry offers a convenient conference service in the city center. 2 conference rooms with modern technology, allowing you to hold your event at a high professional level are at your service. We have created the best conditions for holding conferences, seminars, training, business meetings.

Conference hall on 68 Soborna str. for 80 people, is an ideal place for conducting training sessions, seminars, training and press conferences.

Conference hall on 67 Soborna str. is designed for the free accommodation of more than 30 people. The arrangement of the hall creates a pleasant atmosphere for business negotiations, meetings, meetings, and presentations.

there is also a spacious audience with an opportunity to place chairs in a convenient order for you.

The cost of renting halls is 300 UAH per hour (including VAT).

The rental price includes:

 • wi-fi;
 • Conference equipment: projector, flip chart.

We can also arrange additional services:

 • Catering (coffee-break, business lunch);
 • Assistance with hotel booking, organizing photos and videos;
 • Simultaneous interpretation.

The service is provided by the Organizational Development and Communication Dept.
E-mail: iso1@cci.vn.ua
Phone: +38 (0432) 52-07-12

Arrow
Arrow