Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Головна » Медіа » Експертні матеріали » Впровадження стандартів якості та безпечності харчових продуктів
Впровадження стандартів якості та безпечності харчових продуктів

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” передбачає встановлення прозорого механізму надання державних гарантій безпечності та якості харчових продуктів і запровадження державного контролю в сфері санітарних та фітосанітарних заходів “від лану – до столу”.

Однією з обов’язкових вимог для операторів ринку харчових продуктів є розробка, впровадження та використання постiйно дiючих процедур, якi базуються на принципах НАССР – система аналiзу небезпечних чинників та контролю у критичних точках.

Система НАССР передбачає безперервне та ефективне ведення:

 • документації;
 • записів;
 • процесів, що впливають на безпечність харчових продуктів або кормів;
 • системи внутрішнього контролю;
 • коригувальних дій, які вживались внаслідок аналізу виявлених невідповідностей;
 • кваліфікації персоналу.

Це система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Для поступового переходу на використання процедур НАССР для виробників визначено перехідний період. Так, для потужностей, які провадять діяльність із харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), система повинна бути запроваджена впродовж 3 років із моменту оприлюднення закону — до 20.09.2017. На потужностях, які провадять діяльність із харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), – через чотири роки – до 20.09.2018), а для малих потужностей – через п’ять років з того дня – до 20.09.2019.

Залежно від виду діяльності, підприємства повинні запровадити цю систему у строки, передбачені законодавством.

Держпродспоживслужба має право перевіряти бізнес на предмет впровадження системи НАССР. Перевірки будуватимуться у плановому режимі у відповідності з формою акта щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства стосовно запровадження НАССР.

За результатами перевірок порушників можуть оштрафувати: юридичних осіб — у розмірі від 30—75 мінімальних заробітних плат, фізичних осіб-підприємців — від 3—15 мінімальних заробітних плат. Крім того, є загроза зупинення роботи потужності.

Послугу з надання методичної допомоги щодо впровадження національних та міжнародних стандартів з систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно з вимогами ISO серії 9000, ISO 22000 (принципи НАССР) можливо отримати у методичному центрі з розвитку систем менеджменту Вінницької торгово-промислової палати.

В рамках наданої послуги фахівці методичного центру проводять:

Діагностичний аудит, який включає аналіз первинного стану підприємства на відповідність міжнародним стандартам або стандартам, які вимагаються третьою стороною (наприклад, аудит з боку торговельних мереж). Етапи аудиту:

 • повний аналіз існуючої документації;
 • огляд інфраструктури підприємства;
 • співбесіди з персоналом.

Після закінчення роботи видається ретельний звіт з повним описом невідповідностей та рекомендацій щодо усунення.

 1. Навчання персоналу підприємства вимогам стандартів та проведенню внутрішніх аудитів.
 2. Розробка та впровадження системи менеджменту (складання плану-графіку заходів щодо розробки системи менеджменту, розробка повного комплекту документації, визначення та опис конкретних бізнес-процесів, експертиза їх взаємодії, практичне консультування відповідальних працівників підприємства щодо вимог стандартів).
 3. Проведення внутрішнього аудиту.
 4. Супровід під час сертифікаційного аудиту.

Вартість послуг щодо розробки та впровадження системи менеджменту складає в залежності від чисельності персоналу, специфіки діяльності підприємства та інших додаткових вимог замовника. Оплата робіт здійснюється замовником поетапно.

Маємо надію, що даний комплекс заходів принесе Вам суттєвий економічний ефект щодо зниження витрат на менеджмент.

Звертайтесь: м. Вінниця, вул Соборна, 67, к. 211, т. 098-417-05-39, тел./факс (04320) 52-59-57, e-mail: ludpig.new@gmail.com

Начальник методичного центру з розвитку систем менеджменту – Людмила Пігарьова.

Версія для друку
Версія для друку