Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Відділ оцінки майна та судових експертиз

1.Незалежна оцінка майна:

 • нерухомості (квартири, будинки, нежила нерухомість, земельні ділянки);
 • машин і обладнання (виробниче устаткування, верстати, прилади);
 • основних засобів підприємства;
 • колісних транспортних засобів;
 • літальних апаратів – літаки, гелікоптери та інша літаюча техніка;
 • судноплавних засобів – човни, катери, яхти, пароплави;
 • інших матеріальних об’єктів (товари на складах та біологічні активи);

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав і нематеріальних активів.

3. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності (торгові марки, патенти).

4. Судові експертизи та експертні дослідження:

 • економічна експертиза (дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств; дослідження документів фінансово-кредитних операцій);
 • будівельно-технічна експертиза (дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів);
 • земельно-технічна експертиза (розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками);
 • оціночно-будівельна експертиза (визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд);
 • оціночно-земельна експертиза (оцінка земельних ділянок);
 • товарознавча експертиза (визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання);
 • автотоварознавча експертиза (визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу);
 • експертиза у сфері інтелектуальної власності.

6. Визначення митної вартості товарів для нарахування митних платежів.

 

В.о.начальника відділу – Зобнін Геннадій Валентинович
E-mail: privat@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 424 80 74

Відділ правового забезпечення
 1. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відповідно до умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування.
 2. Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру).
 3. Надання роз’яснень, висновків з правових питань.
 4. Юридична експертиза та складання проектів договорів.
 5. Представництво інтересів юридичних та фізичних осіб в судах.
 6. Комплексне юридичне обслуговування підприємств та фізичних осіб-підприємців (ФОП):
 • надання письмових та усних консультацій;
 • юридична експертиза та складання проектів внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, положень та інших документів);
 • юридична експертиза інших документів, що надаються клієнтом;
 • складання листів, заяв, претензій, скарг, відповідей на запити та інших документів;
 • представництво інтересів клієнта під час переговорів;
 • підготовка процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заперечень, відзивів, клопотань, заяв);
 1. Супровід реєстрації/ліквідації підприємств і ФОП, внесення змін до відомостей, що містяться в державному реєстрі.
 2. Проведення семінарів на юридичну тематику.
 3. Підготовка документів до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України.

 

Начальник відділу – Фролова Наталія Станіславівна
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Відділ штрихового кодування
 1. Надання інформації про призначення всесвітньої системи товарної нумерації GS1, про Міжнародну асоціацію GS1, асоціацію “ДжіЕс1 Україна”, про їхні цілі та завдання, повноваження, структуру, умови членства.
 2. Консультації, довідки та методичні рекомендації щодо питань штрихового кодування та застосування всесвітньої системи товарної нумерації GS1.
 3. Сприяння у підготовці та оформленні необхідних документів щодо реєстрації суб’єктів господарювання в асоціації “ДжіЕс1 Україна”, укладання від імені асоціації відповідних договорів та додаткових угод на членство в асоціації “ДжіЕс1 Україна” та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1.
 4. Сприяння оформленню заявок щодо присвоєння товарам ідентифікаційних номерів GS1, опрацьовування даних заявок та сприяння в отриманні свідоцтв на присвоєнні ідентифікаційні номери GS1.
 5. Занесення суб’єктів господарювання та відомостей про товари в електронний банк даних.
 6. Допомога у виборі типорозмірів, розміщенні штрихових кодів та консультації щодо їх друку.
 7. Виготовлення майстер-файлів (комп’ютерних зображень штрихових кодів) у повній відповідності з державними стандартами України.
 8. Контроль якості друку штрихкодових позначок (верифікація).
 9. Консультації щодо практичного застосування штрихових кодів та вибору технічних засобів їх нанесення та зчитування.
 10. Здійснення нагляду за відповідністю застосування членами асоціації “ДжіЕс1 Україна” ідентифікаційних номерів, маркування штрихкодовими позначками товарів та інших об’єктів обліку вимогам чинного законодавства України, державних стандартів України та специфікацій асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

 

Начальник відділу – Пономаренко Жанна Анатоліївна
E-mail: ean@gs1.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-72

 

Відділ декларування

 1. Консультації з питань зовнішньоекономічної діяльності, змін у процедурі митного оформлення вантажів у зв’язку зі змінами в законодавстві з питань ЗЕД.
 2. Поради при складанні зовнішньоекономічних контрактів.
 3. Послуги, пов’язані з питаннями митного оформлення вантажу та ставок ввізного мита, інших обов’язкових платежів.
 4. Інформація про перелік товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації чи підпадають під екологічний, санітарно-гігієнічний та інші види контролю при перетині митного кордону України.
 5. Інформація про розташування організацій, що надають дозвільні рішення.
 6. Допомога при оформленні товаросупровідних документів на вантаж: інвойсів-рахунків, СMR (міжнародної автомобільної накладної), книжки МДП (Carnet TIR).
 7. Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами на Вінницькій митниці, з оформленням витягу, що надає право здійснювати операції з переміщення вантажу через митний кордон України шляхом занесення суб’єкта ЗЕД в єдину інформаційну базу митниці.
 8. Видача карнетів АТА.

Начальник відділу — Малюта Тетяна Яківна
E-mail: tanya@decl.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-67

Центр комп’ютерних технологій

 1. Надання широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
 2. Розміщення веб-сайтів та реєстрація доменних імен.
 3. Надання послуг з фізичного розміщення клієнтського сервера (обладнання) на власному технічному майданчику.
 4. Інсталяція локальних мереж.
 5. Набір телекомунікаційних рішень для побудови мережевої інфраструктури будь-якого рівня та складності:
 • створення локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) підприємств і організацій шляхом визначення структури, постачання, інсталяції і технічного обслуговування сучасного активного мережевого обладнання ЛОМ;
 • організація підключення локальних та глобальних мереж до Інтернет;
 • постачання, інсталяція та підтримка активного мережевого та каналоутворюючого обладнання провідних світових виробників;
 • обстеження та реінжиніринг існуючих мереж та систем.

 ​

Начальник центру — Якута Олександр Олександрович
E-mail: sansan@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-50

Експоцентр

1. Організація виставок:

 • дизайн та оформлення стендів;
 • оформлення інтер’єру виставок;
 • надання торговельного та торгово-виставкового обладнання;
 • розміщення реклами в каталогах виставок;
 • поширення на виставках рекламних матеріалів;
 • рекламна підтримка експонентів в ЗМІ;

2. Організація конференцій та ділових зустрічей.

3. Інформаційно-довідкові послуги по виставках в Україні та світі.

4. Бронювання номерів у готелях міста.

5. Поліграфічні послуги.


Начальник експоцентру – Кулаков Юрій Олександрович
E-mail: expo@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-52
Сайт експоцентру – 
expo.vn.ua 

Відділ організаційного розвитку та комунікацій

 1. Організаційні послуги (конференц-сервіс) з проведення в приміщеннях Вінницької ТПП курсів та тренінгів у різних сферах діяльності.
 2. Організація навчальних курсів у сфері публічних закупівель.
 3. Сприяння розвиткові бізнес-середовища:
  • організація курсів та тренінгів з питань самоорганізації та управління у зв’язку зі світовими інтеграційними тенденціями та процесом децентралізації в країні;
  • організація взаємодії та консолідація зусиль у бізнес-середовищі, а також між бізнесом і владою, для спільного вирішення проблем та покращення якості життя;
  • сприяння формуванню нового бізнесового мислення та нових соціально-економічних відносин.
 4. Взаємодія з членами Вінницької ТПП та ТПП України.
 5. Легалізація документів замовників у міністерствах України та посольствах іноземних держав.
 6. Вісник Вінницької ТПП  – “Ділові зв’язки”.
 7. Туристична агенція.

Начальник відділу – Кащина Лариса Петрівна
E-mail: travel@cci.vn.ua, larisa@org.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

Подільська школа бізнесу

Наша місія: Реалізація системного лідерства в бізнесі, підготовка професійних управлінських кадрів, підприємців – менеджерів сучасного складу мислення, що глибше розуміють особливості ринкової економіки, володіють знаннями і навиками, необхідними для підготовки, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.

Наші переваги:

 • Інноваційність в підходах до навчання, форматах і темах.
 • Підхід до навчання як до “відкритої системи”.
 • Всі наші програми орієнтовані на Ваш результат.
 • Всебічний розвиток професійних та особових якостей людини.
 • Багатогранність методів організації навчання та учбового матеріалу, що буде надаватися.
 • Модульність програм.
 • Наочність та простота.
 • Реалізація системного лідерства в бізнесі.

Керівник школи – Кащина Лариса Петрівна
E-mail: travel@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12
Сайт – http://psb.vn.ua/

Сектор кіно

 

Кінотеатр ім. М. Коцюбинського

 

Зав. сектору кіно – Фашмухова Анжела Артемівна
Телефон: +38 (0432) 52-59-53
Автоінформатор: +38 (0432) 52-59-78

Бухгалтерія

 

Головний бухгалтер – Конончук Валентин Володимирович
E-mail: kononchuk@buhg.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-63

Банківські та податкові реквізити

Господарський відділ

 

Начальник відділу – Охрімчук Михайло Дмитрович
E-mail: misha@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-63

Виставка

Виставка

СВЯТКОВИЙ КАЛЕЙДОСКОП – 2015

Виставка-ярмарок “Купуй Вінницьке”
м’ясна продукція, ковбасні вироби;
молочні продукти, сири;
рибна продукція;
хлібобулочні вироби;
мінеральні води та безалкогольні напої, соки;
кава чай;
кондитерські вироби;
бакалія;
консервна продукція;
заморожені продукти.
 
подарунки
ялинки
ялинкові прикраси
піротехніка
 
одяг
взуття
трикотажні вироби
шкіргалантерея
косметика, парфумерії
біжутерія, галантерея
ювелірні вироби
сувеніри

ЗИМОВІ ОБНОВИ – 2015

VIII міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок.
Товари легкої промисловості.
18 – 21 листопада 2015 року.

Руками створена краса – 2015

Організатори: Громадська організація “ГАРМОНІЯ”

2 – 5 грудня 2015 року

NEW YEAR’S FAIR – 2015

подарунки
ялинки
ялинкові прикраси
одяг
взуття
трикотажні вироби
шкіргалантерея
косметика, парфумерії
біжутерія, галантерея
ювелірні вироби
сувеніри