Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Засiдання Українсько-Таджицької дiлової ради та бiзнес-форуму за участю yкpaїнcьких та таджицьких підприємців 26-27жовтня

26-27 жовтня 2021 року Торгово-промислова палата України планує органiзацiю вiзитy представникiв дiлових України до Респyблiки Таджикистан для проведення засiдання Українсько-Таджицької дiлової ради та бiзнес-форуму за участю yкpaїнcьких та таджицьких підприємців.

Цей захiд проводиться в рамках шостого засiдання Українсько-Таджицької Міжурядової кoмiciї з питань економiчного спiвробiтництва.

Наразi ТПП України разом зi своїми таджицькими партнерами опрацьовує програму вiзитy, яка буде надiслана вам пiсля остаточного узгодження сторонами.

Таджицька сторона була б готова, зокрема, розглянути пропозицiї щодо iнвестицiйної спiвпрацi у кoнтeкcтi реалiзацiї можливих двостороннiх проектiв у найбiльш перспективних галузях економiки обох держав. При цьому спiвпрацi у галузi гiдроенергетики, АПК, фармацевтики, транспорту, xiмiї та iн.

Запрошуємо заiнтересованi пiдприємства регiону взяти участь в бiзнес мiciї.

В разi зацiкавленостi взяти yчacть у зазначеному вiзитi просимо iнформувати ТПП України за телефонами: (044) 461-98-07, (044) 461-98-08, Департамент мiжнародного спiвробiтнитцва.

Koнтaктнi особи: Олена Мацiєвська, Валерiя Забашта.

Угорська компанія зацікавленна у співпраці з постачання/реалізації харчової солі

Повідомляємо, що до Посольства України в Угорщині звернулась угорська компанія, яка зацікавлена у налагодженні співпраці з українськими партнерами (виробниками/постачальниками) задля постачання харчової солі та подальшої її реалізації через мережу супермаркетів угорської ретейл-компанії «Penny-Market Ltd».

Індикативні річні обсяги закупівлі:

 • сіль йодована: 2 млн. кг,
 • сіль без добавок: 2,7 млн. кг.
 • упаковка (мішки): 25 кг/мішок

Контактні дані представника угорської компанії-постачальника «HC Project Ltd»: Ms.Emőke Gindl, sales@kerda.hu.

 • У разі зацікавленості просимо контактувати з Посольством України в Угорщині: emb_hu@mfa.gov.ua.
Щотижнева добірка найбільш цікавих та інвестиційно-привабливих об‘єктів малої приватизації в новому бюлетені від 6 жовтня

Щотижнева добірка найбільш цікавих та інвестиційно-привабливих об‘єктів малої приватизації в новому бюлетені від 6 жовтня.

Щодо участі в інвестиційних проектах Морського торгового флоту Туркменістану

В рамках развития морской транспортной сферы Туркменистана, дальнейшего развития морского торгового флота страны, с целью увеличения грузопотока и учитывая повышенный спрос на услуги, предоставляемые морским транспортом, туркменская сторона планирует строительство судов разных типов и приглашает международные финансовые институты и иностранные компании к участию в инвестиционных проектах Морского торгового флота Туркменистана.

Более детальная информация об инвестпроекте изложена в приложении.

WealthPro Ukraine Kyiv 2021 28 жовтня

Вінницька ТПП та компанія Bosco Conference запрошують власників і топ-менеджерів компаній, що працюють на міжнародних ринках до участі в щорічній міжнародній В2С конференції та виставці WealthPro Ukraine Kyiv 2021, яка відбудеться 28 жовтня 2021 року у Києві за адресою: Hilton Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 30.

WealthPro Ukraine Kyiv 2021 – унікальний нетворкінг майданчик для зустрічей з професіоналами міжнародного та українського бізнесу. Відвідування конференції дозволить отримати актуальну інформацію від провідних експертів, а також розширити мережу клієнтів та знайти нових партнерів.

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Податкова амністія через призму непрямих методів.
 • Інвестиційні фонди – формула успіху в умовах КІК.
 • Інвестування в високоприбутковий забезпечений приватний борг.
 • Бізнес імміграція в Ірландію.
 • Захист активів і прозорість: Ключові стратегії Ліхтенштейну.
 • Нерухомість на Кіпрі і в Греції – вікно в Європу.
 • Партнерство як інструмент міжнародного податкового планування з особливим акцентом на Мальту.
 • Інвестиції в Сінгапур для збереження і сталого зростання добробуту.
 • Важливість і вплив стабільності ринку нерухомості і безпеку в інвестиційній імміграційної програми Кіпру.
 • Імміграція і можливості отримання громадянства в Болгарії.

РЕЄСТРАЦІЯ

Що Вас чекає на конференції?

 • B2С (70% – B2С, 30% – B2В)
 • Конференція + Виставка
 • 12+ спікерів та 20+ учасників виставки
 • 150+ учасників
 • Ефективний нетворкінг
 • Безкоштовні консультації від Спонсорів і Партнерів
 • Робоча мова конференції – російська | англійська (синхронний переклад)

РЕЄСТРАЦІЯ

Якщо у Вас виникли будь-які питання – звертайтеся до організатора – Bosco Conference.

+38 044 501 78 87

bc@boscoconference.com

www.bosco-conference.com

Мiжнародний проекm з iнmеграцiї України до puнкy ЄС спiпьно з ТПП Лаmвiї

З жовтня 2021 року ТПП України у партнерствi з ТПП Латвiї розпочинають здiйснення спiльного мiжнародного проектy у форматi DCP (Development Соореrаtiоn Раrtnеrshiр), спрямованого на пiдтримкy iнтеграцiї України до єдиного європейського ринкy з використанням країн Балтiї (Латвiя, Литва, Естонiя) у якостi точки входу. В рамках проекту передбаченi заходи iз встановлення дiлових Koнтaктiв, пiдвищення квалiфiкацiї, запровадження стандартiв ЄС та мiжнародних стандартiв, пiдвищення конкyрентоспроможностi та експортного потенцiалу українських компанiй, насамперед МСБ, налагодження дiлової спiвпрацi мiж бiзнесом України та країн Балтiї.

Проект реалiзується за фiнансової пiдтримки Держдепартаменry США.

Цiльова група проекту – представники малих та середнiх українських компанiй, що працюють у сферi переробки вiдходiв, поновлюваної енергетики, харчовiй та деревообробнiй галузi, фахiвцi ІКT-ceктopy, пов’язанi з цими галузями, а також неурядовi органiзацiї (далi – NGO).

Реалiзацiя проекту розрахована на 2021 (ІV-й кв.) – 2022 (ІІІ-й кв.) рр.

Ocнoвнi етапи проекту:

Жовтень 2021 р. – загальний вебiнар для вcix учасникiв (потреби та можливостi ринкy Латвiї та ЄС; ситyацiя та тенденцiї у кожному секторi, Круглий стiл мiж пiдприємцями України та Латвiї).

Листопад 2021 р. – вебiнар для ceктopiв переробки вiдходiв та поновлюваної енергетики (правовi аспекти, iнновацiї, вимоги ЄС).

Сiчень 2022 р. – вебiнар для ceктopiв харчової та деревообробної промисловостi (правовi аспекти, iнновацiї, вимоги ЄС).

Березень 2О22 р. – вебiнар для представників NGO (iнструменти дiалогy мiж державою, NGO та бiзнесом, роль та позицiя торгових палат щодо законодавчих iнiцiатив, piвнi лобiювання та прiоритети полiтики ЄС).

Травень 2022 р. – ознайомча поїздка №1: чотириденний вiзит для 10 представникiв сектору переробки вiдходiв та поновлюваної енергетики та 5 представникiв NGO (вiдвiдання латвiйських компанiй, В2В та iншi заходи).

Червень 2022 р. – ознайомча поїздка №2: чотириденний вiзит для 10 представникiв деревообробної та харчової галузi та 5 представникiв NGO (вiдвiдання латвiйських компанiй, В2В та iншi заходи).

До участi запрошуються:
Керiвники та провiднi фахiвцi-малих та середнiх пiдприємств, що належать до 4-х зазначених галузей (переробка вiдходiв, поновлювана енергетика, деревообробка, харчова промисловiсть).

Належнiсть пiдприємства до МСБ визначається вiдповiдно до критерiїв ЄС https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

Представники неурядових органiзацiй (галузевих об’єднань, асоцiацiй бiзнесу, торгових палат тощо).

Bapтicть участi для вiдiбраних учасникiв покривається за рахунок проекту.

Bci учасники повиннi володiти англiйською мовою (базовий piвeнь).

Кiнцевий тepмiн подання заявок на участь до ТПП України – 18.10.2021 p.

Контакти для довiдок:
Валерiя 3абашта, т. +38 (044) 584 28 15, м. 050 366 49 97, zva-zed@ucci.org.ua
Ольга Бондаренко, т. (044) 461 98 07 08, м. 067 216 17 82, boi-ier@ucci.org.ua

Додатки:
Додаток 1: Інформацiйний лист керiвнику пiдприемства – 2 арк.
Додаток 2: Анкета-заявка на участь – 2 арк.

Спеціальна пропозиція від Peugeot

У Peugeot є, що запропонувати бізнесу.

Наразі маємо в наявності в автосалоні практичні седани Peugeot 301 та універсальні мінівени Peugeot Rifter.

Peugeot 301 доступні у білому кольорі із збалансовано потужним та економічним бензиновим двигуном 1,6 та механічною коробкою передач. Прекрасний варіант для торговельного представника підприємства: презентабельно та економічно. Більше про 301 за посиланням: http://peugeot.vn.ua/car/301/

Peugeot Rifter доступні у білому кольорі у різних комплектаціях у 5ти-містній версії довжини L2. Оснащені дизельним двигуном 1.6 HDi 92 к.с. та 5ти-ступеневою механічною коробкою передач. Ідеальний варіант для відряджень: достатньо місця як для працівників, так й для вантажу без компромісу із економічністю. Більше про Rifter: http://peugeot.vn.ua/car/rifter/

Увага! Гарні новини для членів Вінницької торгово-промислової палати. Автовінн пропонує скористатись 2% знижкою на авто для усіх підприємств – членів Вінницької ТПП. Для цього необхідно нагадати нашому менеджеру про свою участь або назвати промо-код ВТПП2.

Успіхів вам та вашому бізнесу!

Завжди готові допомогти в автомобільних питання, ваш АВТОВІНН.

 

Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості станом на 04 жовтня 2021 року

Інформаційний бюлетень актуальних аукціонів з оренди об`єктів державної нерухомості (04 жовтня 2021 року).

Al-Najaf Al-Ashraf Book Fair 20-30 жовтня

Компанія “Сада Аль-Мааріф”, що спеціалізується на загальній торгівлі, публікаціях та організації виставок, у координації з “Іракською Державною Компанією щодо організації виставок, у координації з “Іракською Державною Компанією щодо організації виставок та надання торговельних послуг” організовуватимуть “Al-Najaf Al-Ashraf Book Fair”, проведення якої заплановане в період з 20 до 30 жовтня 2021 року на базі Міжнародного Виставкового Центру у провінції Аль-Наджаф.

Для отримання детальнішої інформації стосовно вищезазначеного заходу рекомендовано звертатися до Організатора:

 • електронна адреса: arefli@hotmail.com
 • мобільний телефон: 009647811115222.
Виставка-конференція “Iraq Energy Exhibition & Conference IEE” 06-08 лютого 2022

Компанія “Business Glory” з надання послуг щодо організації виставок та конференцій у координації з “Іракською Державною Компанією щодо організації виставок та надання торговельних послуг” організовуватимуть VІІ Виставку та Конференцію “Iraq Energy Exhibition & Conference IEE”, проведення якої заплановане у період з 06 до 08 лютого 2022 року на базі Міжнародного Багдатського Виставочного Центру.

Для отримання детальної інформації стосовно вищезазначеного заходу рекомендовано звертатись до Організатора:

 • електронна адреса: eng.shahal@bg-sq.net
 • телефони: 009647905984770 – 009647712782919
Виставка -конференція з енергетики, будівництва та інвестицій 20-23 лютого 2022

Компанія “Golden Falcon” з надання послуг щодо організації реклами, публікацій, а також організацій та проведення виставок і конференцій у координації з “Іракською Державною Компанією щодо організації виставок та надання торговельних послуг” організовуватимуть VІІ Міжнародну Майсанську виставку і конференцію з енергетики, будівництва та інвестицій, проведення якої заплановане у період з 20 до 23 лютого 2022 року в провінції Майсан.

Для отримання детальної інформації стосовно вищезазначеного заходу рекомендовано звертатися до Організатора за наступними контактними даними:

 • Ірак–Багдат–площа Каграмана–поруч з будівлею телекомунікацій Аль-Альвія.
 • електронна пошта: golden.fa@outlook.com
 • телефони: 009647901755296 – 009647702829999