Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Співробітництво з Канадою

Канадська компанія «Showers and More» (м.Онтаріо) зацікавлена у встановленні ділових контактів з українськими виробниками фотопаперу. Електронна адреса компанії: sales@showersandMore.com. Також можна направляти пропозиції до Посольства України в Канаді (zsmfa@mfa.gov.ua ).

Співробітництво з Киргизстаном

Киргизька компанія ТОВ «Бай Елім Компані» (www.baielim.kg), одна з найбільших постачальників продуктів харчування в Киргизстані має намір налагодити співробітництво щодо постачання української продукції на ринок Киргизстану. В разі зацікавленості з боку українських постачальників, прохання звертатися до ТПП Киргизстану (tel: 996 312 61 38 72, info@cci.kg ).

Жовтень 2019
Щодо проведення аукціону в Киргизькій Республіці

Отримана від Посольства України в Киргизькій Республіці інформація про проведення Державним комітетом промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької Республіки аукціону на отримання ліцензії на право проведення геолорозвідувальних робіт на “Балачичканській площі”, родовищ заліза, титану та ванадію, яке розташоване в Талаському районі Таласької області (інформація додається).

Документи для учаті у конкурсі необхідно надати не пізніше 15:00 18 листопада 2019 року на адресу Агенства: м.Бішкек, посп.Еркіндик 2, каб.221.

Більш детальну інформацію можна отримати за тел. +996 312 904040 (дод.1021) або на вебсторінці www.gkpen.kg (розділ – конкурси та аукціони).

Звернення замбійської компанії «NANJILILE Investments Limited»

До Посольства України в ПАР надійшло звернення компанії «NANJILILE Investment Limited» (Замбія), яка зацікавлена у закупівлі в Україні насіння соняшнику з високим вмістом олії для дроблення та виробництва олії (комерційна пропозиція та презентація додається).

Надсилається для можливого розгляду на предмет встановлення співробітництва.

Лист

Додаток: на 12 арк.

Щодо ситуації на ринку сільськогосподарської продукції в Узбекистані

В рамках діяльності Ради експортерів та інвесторів при МЗС України повідомляємо про отриману від Посольства України в Республіці Узбекистан інформацію про тенденції
на ринку сільськогосподарської продукції в Узбекистані.

На сьогодні підвищений попит у Республіці Узбекистан на худобу пов’язаний з ефективною роботою державної Програми розвитку фермерських господарств, яким надаються пільгові кредити на закупівлю худоби з інших країн. Лише за 2019 рік у рамках програми «Кожна сім’я – підприємець» на розвиток тваринництва та птахівництва було
виділено понад 170 млн дол. США пільгових кредитів. Завдяки цьому поголів’я рогатої худоби збільшилося на 550 тисяч голів, птиці – на 6 мільйонів 130 тисяч.

Однак, незважаючи на ці кроки, населення країни все ще не забезпечено доступною м’ясною та молочною продукцією. Актуальною проблемою галузі є безперебійне
постачання кормів. У тваринництві потреба в кормі власними ресурсами забезпечується лише на 30-35 %, у птахівництві лише на 15%, значна частина кормів імпортується.

Відповідно до доручень Президента РУ, до 2021 року в Узбекистані мають бути створені 270 тваринних підприємств і 260 молочних підприємств.

Для відповідного використання на предмет можливого встановлення співробітництва з узбецькими партнерами.

Щодо аукціону з продажу готелю “Боржомі-Лікані” Грузія

На прохання Посольства Грузії в Україні надаємо інформацію (додається) щодо проведення наприкінці 2019 року аукціону з продажу готелю “Боржомі-Лікані” (м.Боржомі, Грузія).

Звернення сербської компанії «Meadow lab trade»

До Посольства України в Республіці Сербія надійшло звернення компанії «Meadow lab trade», яка зацікавлена у постввкax cвoєї npoдукції нa yкраїнський ринок (косметика, засоби догляду за шкірою, дитяче харчування та інші споживчі товари).

Компанія також ззікавлена в закупівлі української органічної косметики.

Заповнена форма комерційної пропозиції компанії англійською мовою

Звернення сербської компанії «Meadow lab trade»

До Посольства України в Республіці Сербія надійшло звернення компанії «Meadow lab trade», яка зацікавлена у встановленні ділових контактів з українськими виробниками органічної косметики.

І.Величко 238-16-26
iryna.velychko@mfa.gov.ua

Реализация объектов промышленной недвижимости

Отдел по вопросам экономики Посольства Венгрии в Украине свидетельствует о своём почтении к Вам, и предлагает Вашему вниманию поступившую в распоряжение Отдела информацию о реализации «АБО МИКС Комбикормовое ЗАО» («АВО МIХ Таkarmanyipari Zrt.») двух объектов промышленной недвижимости вблизи венгеро­украинской государственной границы.

В случае заинтересованности с Украинской Стороны, исполнительный директор Компании г-жа Адель Шимон (Simon Adel) готова предоставить более детальную информацию об объектах ( тел: +36-30/984-7172; e-mail:simon.adel@aboholding.com ).

Приложения:

1.) Ознакомительное письмо «АВО МIХ Таkarmanyipari Zrt. на английском языке (на 1 стр.);

2.) Информация об объекте промышленной недвижимости в Ниредьхазе на английском языке (на 2 стр.);

3.) Информация об объекте промышленной недвижимости в Комороше на английском языке (на 2 стр.).

Посольство Венгрии в Украине

вул. Рейтарська, 33. м. Київ, 01901
Тел.: +38-044/230-80-03

E-mail: Trade.KEV@mfa.gov.hu

Зміни у законодавстві Туркменістану

На виконання п. 1.9. Генеральних директив відділам з економічних питань ЗДУ, затверджених розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7, інформуємо про зміни в чинному законодавстві Туркменістану у сфері економічної діяльності.

1) 17 жовтня 2019 р. набув чинності Закон Туркменістану «Про внесення змін і доповнень до Закону Туркменістану «Про вільні економічні зони»», підписаний Президентом Г.Бердимухамедовим 5 жовтня 2019 р.

Змінами і доповненнями до згаданого Закону, зокрема, передбачено (доповнено частину 3 статті 11): «Підведення систем газо-, електро-, водопостачання, каналізації, зв’язку і доріг до меж вільних економічних зон здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Туркменістану і відповідних галузей, а також залучених коштів»; стаття 12: «Розробка і реалізація державної політики в сфері вільних економічних зон здійснюється Кабінетом Міністрів Туркменістану і Міністерством фінансів та економіки Туркменістану (уповноважений орган)».

Для реалізації цілей створення вільних економічних зон (БЕЗ) постановою Кабінету Міністрів Туркменістану може бути надано повноваження Союзу промисловців і підприємців Туркменістану заснування підприємства, що здійснює адміністративне управління конкретною БЕЗ. Нерухоме майно державної власності, що знаходиться на території конкретної вільної економічної зони, закріплюється за підприємством, яке здійснює адміністративне управління конкретною БЕЗ з правом господарського ведення або з правом оперативного управління в особливому правовому режимі. Підприємство, що здійснює адміністративне управління конкретною БЕЗ, за організаційно-правовою формою є підприємством громадської організації, є юридичною особою, користується статусом Комітету і йому на території конкретної ВЕЗ, адміністративне управління якою покладене на нього, належать повноваження Комітету.

Підприємством, яке здійснює адміністративне управління конкретною ВЕЗ, керує начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Союз промисловців і підприємців Туркменістану.

Текст Закону Туркменістану «Про вільні економічні зони» за посиланням: https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-02ao

2) 17 жовтня 2019 р. набув чинності Закон Туркменістану «Про внесення змін і доповнень до Закону Туркменістану «Про торговельну діяльність»», підписаний Президентом Г.Бердимухамедовим 5 жовтня 2019 р.

Зокрема, в частині 2 статті 20 слова «у випадку змін» і «повідомити про це місцеві органи» замінити відповідно словами: «до зміни» і «узгодити це з місцевими органами»; в частині 1 статті 21 після слова «об’єктах» доповнити словами «і суб’єктах торгової діяльності, у власності яких є ці об’єкти»; в пункті 9 статті 26 слово «найменування» замінити словом «маркування»; після пункту 1 статті 35 доповнити пунктом 1.1. «представляти в уповноважений орган дані, необхідні для ведення Державного торговельного реєстру».

Текст Закону Туркменістану «Про торговельну діяльність» за посиланням: https://www.parahat.info/law/2016-04-07-zakon-turkmenistana-o-torgovoy-deyatelnosti

Співробітництво з Узбекістаном

Повідомляємо, що у зв’язку із підвищеним попитом на внутрішньому ринку Узбекистану на живу худобу, Міністерство сільського господарства Казахстану 10 жовтня 2019 р. прийняло рішення про заборону вивозу живої худоби з Казахстану терміном на шість місяців.

Довідково: Республіка Казахстан — це основний постачальник худоби до Узбекистану. У минулому році з РК до РУз було експортовано 50 000 голів великої рогатої худоби, а за 6 місяців поточного року –  м63,5   тисячі голів великої рогатої худоби.

Згадана заборона поширюється на телят жіночого роду у віці до одною року, теличок старше одного року, а також на корів, овець і кіз.

Підвищений попит у Республіці Узбекистан на худобу пов’язаний із ефективною роботою державної Програми розвитку фермерських господарств в Узбекистані, відповідно до якої декханським (фермерським) господарствам надаються пільгові кредити на закупівлю худоби з інших країн. І лише за 2019 рік у рамках програми «Кожна сім’я – підприємець» на розвиток тваринництва було виділено 1 трильйон 603 мільярда сумів (понад 170 млн дол.США), птахівництва – 332 мільярда сумів пільговий кредитів. Завдяки цьому поголів’я дрібної рогатої худоби збільшилось на 550 тисяч голів, птиці – на 6 мільйонів 130 тисяч.

Однак, незважаючи на ці кроки, населення країни все ще не забезпечено доступною м’ясної і молочної продукцією. Актуальною проблемою галузі є безперебійне постачання кормів. У тваринництві потреба в кормі власними ресурсами забезпечується лише на 30-35%, у птахівництві лише на 15%, а левова частина кормів імпортується із-за кордону.

Відповідно до доручень Президента РУз, до 2021 року в Узбекистані мають бути створені 270 тваринницьких комплексів і 260 молочних підприємств або тваринних кластерів розрахованих на утримання 300-500 голів худоби кожен. Відповідальним особам доручено прискорити цей процес.

Особлива увага буде приділятися племінній справі, що дозволить підвищити продуктивність тваринництва. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та промисловості доручено, спираючись на досвід інших країн, розробити механізм субсидування витрат, який дозволить знизити вартість продукції.

У зв’язку із викладеним, вважаємо за доцільне рекомендувати компаніям- експортерам великої рогатої худоби, українським виробникам кормів для птахівництва та тваринництва активізувати свою роботу на узбецькому аграрному ринку.

Посольство готове надавати всебічне сприяння українським компаніям.

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН

вул. Я.Гулямова, 68, а/с 302
м.Ташкент 100000

Тел.: (+99871) 236-52-80

E-mail: emb_uz@mfa.gov

Безпечність харчових продуктів – основа виробництва, переробки та обігу

Питання безпечності продуктів на всіх етапах харчового ланцюга є на сьогодні одним надважливих для українського суспільства і привертає особливу увагу як споживачів так і виробників. Зважаючи на актуальнісь тематики і запит бізнесу, Вінницькою торгово-промисловою палатою 22 жовтня 2019 року був організований семінар “Безпечність харчових продуктів – основа виробництва, переробки та обігу”.

Програма семінару включала:

 • комплекс питань пов’язаних зі змінами у новій версії стандарту ISO 22000:2018;
 • вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590;
 • порядок та процедура проведення перевірок виробників харчових продуктів згідно чинного законодавства;
 • особливості маркування згідно Закону України Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів.

Учасники семінару також мали чудову нагоду отримати індивідуальні консультації щодо оформлення макетів етикеток.

Дякуємо спікерам заходу:

Черваню Віталію Івановичу — заступнику начальника Управління, начальнику відділу державного контролю Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

Пігарьовій Людмилі Анатоліївні — начальнику методичного центру з розвитку систем менеджменту Вінницької ТПП

Кохан Світлані Василівні – експерту з питань стандартизації, метрології ДП “УКРНДНЦ” за змістовні та компетентні доповіді.

Готуємо наступні семінари циклу “Безпечність харчових продуктів” для підприємств – представників сфери громадського харчування та торгівлі.

Arrow
Arrow
Семінар-практикум для кадровиків та бухгалтерів у Вінниці

Видавничий дім “Професійні видання”
запрошує кадровиків та бухгалтерів на семінар-практикум у Вінниці

 

РЕСТРАЦІЯ за посиланням https://profpressa.com/events/25

 

 • Праця жінок. Специфіка роботи, гарантії, пільги, компенсації
 • Нормування праці
 • Практика складання графиків при змінній роботі
 • Переведення та переміщення працівників на іншу роботу — міфи та реальність
 • Режими роботи на підприємстві
 • Відповіді на запитання


Вартість участі — 990,00 грн
 

 
  

  Семінар проводить один з найкращих лекторів з трудового права ЛІДІЯ БАСМАТ.
  Експерт із питань трудового права та кадрового діловодства; викладач-практик, лектор Вищої школи управління МАУП на курсах підвищення кваліфікації керівників кадрових служб України.
  Є автором низки статей у профільних журналах. Співпрацює з телеканалом «Надія» як експерт з трудового права та кадрового діловодства.

 
 
  

У вартість входить: кава-брейк, навчання, канцтовари, роздатковий матеріал, сертифікат, консультація фахівця, розіграш цінних подарунків від наших партнерів.

З питань участі звертайтесь у відділ семінарів та навчання видавництва «Професійні видання»: 0 800 214 007, (44) 568-50-60 

Регламент:
Реєстрація – з 10:00 до 10:30
Лекція – з 10:30 до 13:30
Перерва – з 13:30 до 14:30
Лекція – з 14:30 до 17:30

РЕСТРАЦІЯ за посиланням https://profpressa.com/events/25
Щодо міжнародних тендерів, які проводяться в Туркменістані

Інформуємо щодо міжнародного тендерного конкурсу на поставку труб і металопродукції (додається).

Для участі в тендері необхідно:

 • подати письмову заявку (заявки від компаній, зареєстрованих або які мають рахунки в офшорних зонах, не приймаються) про бажання брати участь у тендері, зазначити повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації і реквізити;
 • ознацомитись із Законом Туркменістану “Про тендери на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб держави” (за посиланням: http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=7949 та з “Порядком проведення тендера” ( за посиланням: http://ngo-turkmenistan.org/library/legislation/regulations/poryadok-provedeniya-tenderov-po-vyboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/) і переліком документів, необхідних для участі в тендері;
 • отримати специфікацію лотів, технічні вимоги і основні умови контракту;
 • отримати рахунок на оплату коштів в сумі 500 дол.США або еквівалент в туркменських манатах, без ПДВ і банківських послуг, за один лот.
Зацікавленість у розширенні ринків збуту турецької компанії

Турецька компанія “Gunes Metalurji Ve Kimya Tic Ltd Sti» спеціалізується на експортно-імпорних операціях із нафтохімічними та металургійними товарами. Компанія висловлює зацікавленість у розширенні ринків збуту, зокрема постачанні до України полімерних матеріалів іранського виробництва. В разі зацікавленості, звертатися безпосередньо до Посольства України в Ісламській Республіці Іран ( emb_ir@mfa.gov.ua, +9821 227 22 658).